ชื่อ - นามสกุล
นายก อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2015
ปรับปรุง 18/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 133633
Page Views 219094
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวกฤษฎา ธนูชาญ
นักวิชาการศึกษา

นางอุมาภรณ์ โรมวาปี
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวชนานาถ ลุนราษี
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวดวงนภา สีอัคฮาต
ครู

นางสาวจารุวรรณ อาระหัง
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนงลักษณ์ วรรณปะเก
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอรุณรัตน์ ดงตะใน
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นางนันทวัน วาลมูลตรี
แม่บ้าน

นายอดุลย์ นามสมบูรณ์
พนักงานขับรถรับส่งนักเรียน

นางสาวภัสก์วรรณ ดงขันตี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ