ชื่อ - นามสกุล
นายก อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2015
ปรับปรุง 18/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 102348
Page Views 156332
 
สำนักปลัด

นางสาวโสภณัฐ ศรีภักดี
รอง ปลัด อบต.

นางสาวจันทร์สุดา นามบุญเรือง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางกนิษฐา ไชยวงษา
นักจัดการงานทั่วไป

นางสาวนิภาภรณ์ แสนสุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวนภัสวรรณ ปองไว้
ินิติกร

นางกรัณฑรัตน์ สัจจะเขตต์
เจ้าพนักงานธุรการ

จ่าเอกนันทพงษ์ ชัยลิ้นฟ้า
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นายอดุลย์ มัดถาปะโท
พนักงานจ้างทั่วไป

นายพนารักษ์ วรรณปะเก
พนักงานจ้างทั่วไป

นางนิตยา คำพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ

นายถนอม พรมโคตร
ยาม