ชื่อ - นามสกุล
นายก อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2015
ปรับปรุง 18/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 133631
Page Views 219092
 
สมาชิกสภา

นายศุภชัย ยศคำลือ
ประธานสภา (ส.อบต.หมู่ที่ 10)

นายพงษ์อนันท์ ดงอุทิศ
รองประธานสภา (ส.อบต.หมู่ที่ 3)

นายวินัย นาสูงชน
เลขาสภา (ปลัด อบต.)

นายสถิตย์ จันทรัง
ส.อบต.หมู่ที่ 1

นางบังอร ปะมังคะตา
ส.อบต.หมู่ที่ 1

นางสาวสมหมาย ชัยประปรา
ส.อบต.หมู่ที่ 2

นายเดชา ชาวกะตา
ส.อบต.หมู่ที่ 2

นายเผชิญศักดิ์ ทามาตย์
ส.อบต.หมู่ที่ 3

นางทองยุ่น ปะกำแหง
ส.อบต.หมู่ที่ 4

นายสมศักดิ์ สินนอก
ส.อบต.หมู่ที่ 4

นางไพจิตต์ นามสมบูรณ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5

นายจำนงค์ หิตายะโส
ส.อบต.หมู่ที่ 5

นายภาษิต คุณเอนก
ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายถวิล พันแสง
ส.อบต.หมู่ที่ 6

นายจีรศักดิ์ สุวรรณวัฒน์
ส.อบต.หมู่ที่ 8

นายทองสุข หงษ์คำ
ส.อบต.หมู่ที่ 8

นายไกรวัฒณ์ โกสุม
ส.อบต.หมู่ที่ 9

นายทดสวร รินทรึก
ส.อบต.หมู่ที่ 9

นางเพียร บุตรวงษ์
ส.อบต.หมู่ที่ 10

นายสินธ์ ทับสุขา
ส.อบต.หมู่ที่ 11

นางเกษราภรณ์ มัชปะโม
ส.อบต.หมู่ที่ 11

นายสุมนต์ มัดถาปะกา
ส.อบต.หมู่ที่ 12

นางสุวรรณ ปะเพระตา
ส.อบต.หมู่ที่ 12

นายทองดำ หลักคำพันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 13

นายวิฑูรย์ ดงตะใน
ส.อบต.หมู่ที่ 13

นายมงคล อาระหัง
ส.อบต.หมู่ที่ 14

นายรังสรรค์ ดงปะถา
ส.อบต.หมู่ที่ 14

นายไพบูลย์ ชาวสวน
ส.อบต.หมู่ที่ 15

นายสุรชัย ปะสังติโย
ส.อบต.หมู่ที่ 15

นายอภิชาติ ภิรมย์บุญ
ส.อบต.หมู่ที่ 16

นายบุญเลี้ยง ไชยคต
ส.อบต.หมู่ที่ 16