ชื่อ - นามสกุล
นายก อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2015
ปรับปรุง 18/07/2018
สถิติผู้เข้าชม 133585
Page Views 219030
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
รณรงค์ไม่เผาตอซังข้าว
           ด้วยช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว (ระหว่างเดือน มกราคม – เมษายน) ของทุกปี พี่น้องประชาชนมีการเตรียมพื้นที่นาเพื่อให้พร้อมในการทำนาปีในรอบถัดไป และองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการที่พี่น้องเผาตอซังข้าว เผาไร่นา แล้วไม่สามารถดับเองได้ เป็นจำนวนหลายราย ด้วยความเป็นห่วงในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องชาวตำบลดงใหญ่ จึงได้ขอความอนุเคราะห์มายังผู้นำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ไม่ให้  พี่น้องประชาชนเผาตอซังข้าวหรือเผาไร่นา เนื่องจากเกรงว่าพี่น้องจะทำการดับเองไม่ทัน ทำให้ไฟลุกลามไปพื้นที่ใกล้เคียงอาจทำความเสียหายต่อทรัพย์สินคนอื่นได้
          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่จึงประชาสัมพันธ์ผลเสียของการเผาตอซังข้าวมายังท่านให้ทราบโดยทั่วถึงกัน ดังนี้ เกษตรกรที่เตรียมพื้นที่สำหรับปลูกข้าวโดยทำการเผาตอซังข้าวเพื่อให้เกิดความสะดวกในการไถเตรียมดิน หรือเพื่อต้องการกำจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืชนั้นจะมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลง
สมบัติของดินทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ เนื่องจากความร้อนจากการเผาตอซัง กล่าวคือ
1. ทำให้โครงสร้างของดินเปลี่ยนแปลงไป อนุภาคของดินจับตัวกันแน่นและแข็ง ทำให้รากพืชแคระแกร็น ไม่สมบูรณ์และอ่อนแอ การหาอาหารลดลงรวมทั้งเชื้อโรคพืชสามารถเข้าทำลายได้ง่าย  
2. สูญเสียอินทรียวัตถุและธาตุอาหารในดิน คาร์บอนและอินทรียวัตถุในดินเมื่อถูกเผาจะกลายเป็นก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูญเสียไปในบรรยากาศ ส่วนธาตุอาหารจะแปรสภาพให้อยู่ในรูปที่สามารถสูญเสียไปจากดินได้ง่าย
3. ทำลายจุลินทรีย์และแมลงที่เป็นประโยชน์ในดิน ทำให้ปริมาณและกิจกรรมของจุลินทรีย์ดินลดลง เช่น กิจกรรมการเปลี่ยนก๊าซไนโตรเจนจากบรรยากาศให้อยู่ในรูปของสารประกอบไนโตรเจนที่พืชใช้ประโยชน์ได้ การแปรสภาพอนินทรีย์ฟอสฟอรัสให้อยู่ในรูปของฟอสเฟตที่ละลายน้ำได้ และการย่อยสลายอินทรียสารเป็นการเพิ่มธาตุอาหารให้แก่ดิน นอกจากนั้นตัวอ่อนของแมลงศัตรูพืช เช่น ตัวห้ำ ตัวเบียนที่อาศัยอยู่ในดินหรือตอซังพืชรวมทั้งจุลินทรีย์ที่สามารถควบคุมโรคพืชถูกเผาทำลายไป ซึ่งหากระบบนิเวศน์ของดินไม่สมดุลจะทำให้การแพร่ระบาดของโรคเกิดได้ง่ายขึ้น
4. สูญเสียน้ำในดิน การเผาตอซังพืชทำให้ผิวดินมีอุณหภูมิสูงถึง 90 องศาเซลเซียส น้ำในดินจะระเหยสู่บรรยากาศอย่างรวดเร็ว ให้ความชื้นของดินลดลง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โดยทั่วถึงกัน
โพสเมื่อ : 23 เม.ย. 2561,13:18   อ่าน 21 ครั้ง