ชื่อ - นามสกุล
นายก อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 17/08/2015
ปรับปรุง 18/12/2017
สถิติผู้เข้าชม 102338
Page Views 156322
 
ปฏิทินกิจกรรม
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
29 ส.ค. 60 ฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ งานป้องกันฯ
25 ส.ค. 60 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2
องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
22 ส.ค. 60 งานมหกรรมเห็ดครั้งที่ 14
โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม
11 ส.ค. 60 ปล่อยปลา
อ่างเก็บน้ำห้วยวังไฮ
05 ส.ค. 60 ถึง 19 ส.ค. 60 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
02 ส.ค. 60 ถึง 04 ส.ค. 60 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
จังหวัดระยอง
13 ก.ค. 60 ขอเชิญร่วมรับมอบพระราชทาานเครื่องเขียน
ขอเชิญร่วมรับมอบพระราชทานเครื่องเขียนจาก พล.ท.ฐิตะฐาน สุขศรี ผู้ว่าที่พักเขตพระราชฐานในพระองค์ฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
15 ส.ค. 59 ถึง 22 ส.ค. 59 ประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
อบต.ดงใหญ่
12 ส.ค. 59 กิจกรรมปลูกต้นไม้
แก่งห้วยวังไฮ
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2559
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงใหญ่
24 มิ.ย. 59 รณรงค์วันต่อต้านยาเสพติด
ตำบลดงใหญ่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
23 มิ.ย. 59 กำหนดการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน
จังหวัดสุรินทร์ กองสวัสดิการสังคม
26 พ.ค. 59 โครงการเกษตรอินทรีย์ลดใช้สารเคมีชีวีปลอดภัย
วัดโพธิ์ศรีดงใหญ่ กองส่งเสริมการเกษตร
12 เม.ย. 59 วันผู้สูงอายุ 2559
โรงเรียนบ้านดงใหญ่
25 มี.ค. 59 การดำเนินงานโครงการอบรมสร้างเครือข่ายเยาวชนต่อต้านการทุจริต
อบต.ดงใหญ่ ส่วนการศึกษาฯ
10 มี.ค. 59 พิธียกเสาเอก เสาโท ที่ทำการ อบต.หลังใหม่
สระเหลือง
10 มี.ค. 59 ถึง 18 มี.ค. 59 รับสมัครทีมฟุตซอล
ด้วยส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ ได้จัดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนและประชาชน ภายใต้โครงการสุขภาพดีไม่มีขาย อยากได้ต้องสร้างเองภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดงใหญ่ ี ขึ้น จึงได้ทำการรับสมัครทีมเข้ารับการแข่งขัน โดยมีระเบียบการดังนี้
1.การแบ่งรุ่นการแข่งขัน เป็นรุ่นเยาวชนและประชาชนทั่วไป
2.รางวัลการแข่งขัน ชนะเลิศ 3,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัล
3.รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
4.รองชนะเลิิศอันดับ 2 1,000 บาท
4.รองชนะเลิศอัดับ 3 500 บาท
ส่งนักกีฬาได้ไม่เกิน 5 คน
รับสมัครระหว่างวันที่ 10-18 มีนาคม 2559 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ อบต.ดงใหญ่หรือโทร. 0810494034 0894166088 0988311427

อบต.ดงใหญ่ ส่วนสาธารณสุขฯ
04 มี.ค. 59 จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน มีนาคม 2559
29 ก.พ. 59 ประชุมคณะกรรมการศูนย์กีฬาตำบลดงใหญ่
องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
26 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 ศึกษาดูงานนอกสถานที่
จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
25 ก.พ. 59 อบรมโครงการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรสังกัด อบต.ดงใหญ่
อบต.ดงใหญ่
24 ก.พ. 59 รับสมัครสมาชิกชมรมคนรักในหลวง
อบต.ดงใหญ่
05 ก.พ. 59 จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559
04 ก.พ. 59 ถึง 05 ก.พ. 59 โครงการกำจัดขยะ
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
01 ก.พ. 59 ถึง 04 ก.พ. 59 กำหนดการออกประชาคม ปีงบประมาณ 2559
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผนได้กำหนดการออกประชาคมเพื่อทำแผนสามปี 2560-2562 ระหว่างวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2559 
ตำบลดงใหญ่ งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
25 ม.ค. 59 ถึง 08 ก.พ. 59 ออกจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ประจำปี 2559
ทุกหมู่บ้าน งานจัดเก็บภาษี กองคลัง
08 ม.ค. 59 ร่วมงานวันเด็ก
โรงเรียนบ้านดงใหญ่ บ้านดอนหัน บ้านก่อ
07 ม.ค. 59 จ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนมกราคม 2559
วัดโพธิ์ศรีดงใหญ่ วัดใต้ดงใหญ่ ศาลาประชาคมบ้านหนองโน ร้านค้าชุมชนบ้านหนองนกเขียน ศาลาประชาคมบ้านทับครัว ร้านค้าชุมชนบ้านก่อ ร้านค้าชุมชนบ้านก่อน้อย ร้านค้าชุมชนบ้านน้ำโจ้ก ร้านค้าชุมชนบ้านกุดแคน ร้านค
06 ม.ค. 59 ต้อนรับปลัดใหม่ นายวินัย นาสูงชน
อบต.ดงใหญ่
05 ม.ค. 59 ร่วมส่งปลัดประทิน นาคมี
อบต.หนองไฮ
05 ม.ค. 59 งานปีใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงใหญ่
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงใหญ่
28 ธ.ค. 58 ร่วมบายศรีสู่ขวัญปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
25 ธ.ค. 58 ถึง 27 ธ.ค. 58 งานออนซอนกลองยาวชาววาปีของดีพื้นบ้านสืบสาน 150 ปี มหาสารคามสู่อาเซียน 2558
ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม
22 ธ.ค. 58 ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่
21 ธ.ค. 58 ถึง 25 ธ.ค. 58 เตรียมจัดเต็นท์นิทรรศการ งานออนซอนฯ
ที่ว่าการอำเภอวาปีปทุม
15 ธ.ค. 58 ประชุมเตรียมงานออนซอนกลองยาวฯ
11 ธ.ค. 58 จัดกิจกรรม Bike for DaD
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงใหญ่
05 ธ.ค. 58 จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงใหญ่